Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ภูษาอาภรณ์สมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

25610202 01

        วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจัหวัดลพบุรีเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรื่อง "ภูษาอาภรณ์สมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" เวลา 08.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822