Get Adobe Flash player

นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี และคณะผู้บริหารฯ ได้ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการที่มารายงานตัว จำนวน 13 คน

       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการที่มารายงานตัวเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 13 คน โดยมีการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

25610201 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822