Get Adobe Flash player

จังหวัดลพบุรี จัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ โดยมีตัวแทนชาติต่างๆ รวม 15 ประเทศ

      เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทย จัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ โดยมีตัวแทนชาติต่างๆ รวม 15 ประเทศ ประกอบด้วย บังคลาเทศ บัลกาเรีย ฟินแลนด์ กรีซ อียิปต์ อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ ศรีลังกา จีน (ซีอาน) จีน (ซานซี) มาซิโดเนีย และ ประเทศไทย รวม กว่า 300 คนเข้าร่วม
      ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติ จากนางวชิราภรณ์ เพ็รชล้อม วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีนางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้
25610116 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822