Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2561

      นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธี และวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติ ให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี และจัดพิธี ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยจัดพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

25610118 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822