Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์

      วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายพจน์ แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจาก นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้นำคณะข้าราชการและพนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีการแสดงทางวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จากนั้น นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานเดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31ประจำปี 2561 ลั่นฆ้องชัย และปล่อยขบวน เดินรณรงค์ไปตามเส้นมางที่กำหนด โดยบรรยากาศการเดินขบวนเป็นไปอย่างครึกครื้น และสนุกสนาน มีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมเดินขบวนรณรงค์ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

25610115 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822