Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีร่วมงานเดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู)งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561

หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลพบุรีร่วมงานเดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู)งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561
      เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 9 มกราคม 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายพจน์ แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมงานเดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู)งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 โดยมีการตั้งขบวนบริเวณภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จากนั้นเคลื่อนขบวน ไปยังหน้าวังนารายณ์ โดยมีการแบ่งสายการเดินดังนี้
สายที่ 1 นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี/หัวหน้าส่วนราชการและท้องถิ่น จำนวน 28 หน่วยงาน เดินออกจากพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ไปยังบริเวณพระปรางค์สามยอด
สายที่ 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี / นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ หัวหน้าหน่วยงานราชการ และท้องถิ่น จำนวน 25 หน่วยงาน เดินออกจากพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ไปยังบริเวณด้านหลังสำนักศิลปกรที่ 4 ลพบุรี
สายที่ 3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี / นายวีระชัย นาคมาศ หัวหน้าหน่วยงานราชการ และท้องถิ่น จำนวน 25 หน่วยงาน เดินออกจากพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ไปยังบริเวณสี่แยกท่าโพธิ์จนถึงดับเพลิง
โดยการกำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี
25610109 01
      โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี โดยกำหนดกิจกรรมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง ในระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822