Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดพิธีทำบุญอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่และจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดพิธีทำบุญอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่และจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560
ณ สนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

25601218 01

      วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมจัดพิธีทำบุญอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่และจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีพิธีสงฆ์ พิธีเปิดแพรคุมป้ายอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ (หรือโรงยิมกาฬวรรณดิสหลังเดิม) ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ ก็เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาพระราเมศวร ซึ่งเป็นสนามกีฬาประจำจังหวัดลพบุรีให้สามารถรองรับการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อน (โดยก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

25601218 02

โดย ภายในอาคาร ทั้ง 3 ชั้นประกอบไปด้วย
ชั้น ที่ 1 สนามแบดมินตัน ห้องบริหารกล้ามเนื้อ 1,2 ห้องฟิตเนส ห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และห้องรับรอง
ชั้น ที่ 2 ห้องเทเบิลเทนนิส และห้องกิจกรรมสีนทนาการ 1,2,3,4
ชั้น ที่ 3 ห้องประชุม ห้องพักนักกีฬา และห้องพัก 1,2

      นอกจากมีการทำพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่แล้ว ยังมีงานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2560 โดยมีการแบ่งนักกีฬาป็น 2 สี ได้แก่สีชาว และสีน้ำเงิน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทีมชาย VIP และฟุตบอลทีมชาย วอลเล่ย์บอลทีมหญิง วอลเล่ย์บอลทีมชาย และการแข่งขันประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งการแข่งขันกีฬาภายในเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สรุปผลการแข่งขันถ้วยคะแนนทีมรวม ปรากฏว่า สีน้ำเงินสามารถเอาชนะสีขาวไปได้


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822