Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2560

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ♦♦♦

วันที่ 28 ธันวาคม 2560

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete บริเวณสายทาง 3029 (ศูนย์การบินทหารบก) หมู่ที่ 1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0042 บ้านบางคู้-บ้านไผ่ตะล่อม ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ต.เกาะรัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0041 บ้านซับตะเคียน-บ้านหนองโก ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม-บ้านชอนบอน ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สายถนนเฉลิมพระเกียรติ-แยกบอลลูน หมู่ที่ 8 ต.ท่าศาลา เชื่อมต่อ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822