Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2560

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ♦♦♦

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822