Get Adobe Flash player

คณะข้าราชการอบจ.ลพบุรีร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560

        คณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครฝนหลวง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปของจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

25601114 01


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822