Get Adobe Flash player

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

        เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดมีผู้สูงอายุและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันบริเวณงาน จากนั้นประธานในพิธี ได้แก่ นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และประธาน คณะกรรมการ มูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี ได้ร่วมกันชมและให้คะแนนการประกวดกระทง 2 ประเภทได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ และสวยงาม จากนั้นเป็นการแสดงความสามารถของผู้สูงอายุ ในการแสดงที่ชื่อชุดว่า "รำกลองยาววัยดึก" มีการมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมแสดง และ เริ่มการประกวดนางนพมาศ ผู้ร่วมงานร่วมกันรำวงลอยกระทง จากนั้น มีการลอยกระทงร่วมกัน ของผู้มาร่วมงาน

25601103 01


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822