Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร ข้าราชการ และคณะ อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (พระอารามหลวง)

        ผู้บริหารข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (พระอารามหลวง)
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและผู้บริหารคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ลพบุรี และร่วมกันนำอาหารและเครื่องดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมพิธีที่วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (พระอารามหลวง) โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีจำนวนประชาชนข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน

        ทั้งนี้โดยมี.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เชิญดอกไม้จันทน์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (พระอารามหลวง) ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี จากนั้นพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นำพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ ต่อด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และประชาชนได้ทยอยกันขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ อย่างต่อเนื่อง จะเปิดให้วางดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่อง

25601027 01


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822