Get Adobe Flash player

จ่าเอกบำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดฯ และคณะ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

25601023 01

        วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ จ่าเอกบำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822