Get Adobe Flash player

จังหวัดลพบุรีเชิญชวนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

   25601020 01

        จังหวัดลพบุรีเชิญชวนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดลพบุรีกำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (พระอารามหลวง) ต.พระงาม อำเภอเมืองลพบุรี

        โดยกำหนดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ฯ 3 ช่วงเวลา
- ช่วงแรก เริ่มถวายดอกไม้จันทน์เวลา 09.00 น. โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จากนั้นเวลา 10.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จากนั้นจะหยุดถวายดอกไม้จันทน์ใน เวลา 16.30 น. เพื่อรอเวลาเสด็จพระราชดำเนิน โดยดูการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
- จากนั้นเวลา 17.30 น. หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว ประธานในพิธี คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จะนำคณะข้าราชการและประชาชนทั่วไปถวายดอกไม้จันทน์ (ช่วงที่สอง) โดยดูจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จนถึงเวลา 21.00 น. โดยจะมีการแสดงมหรสพสมโภช ในเวลา 18.00 – 21.00 น.
- สำหรับพิธีในช่วงที่สามจะเริ่มเวลา 21.00 น. ประธานในพิธีพร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กร ภาคเอกชน และประชาชน จะประกอบพิธีนำดอกไม้จันทน์เข้าเผา ณ พระจิตกาธาน (เตาเผาดอกไม้จันทน์) หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จทรง พระราชดำเนิน ขึ้นบนนพระอมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง) แล้ว

        ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีได้จัดสถานที่จอดรถยนต์สำหรับผู้ร่วมพิธีฯ ที่บริเวณกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก และบริเวณสนามกีฬาศูนย์การทหารบก โดยจะมีการ รับ – ส่ง จากสถานที่จอดรถไปยังวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (พระอารามหลวง) นอกจากนี้ยังมีรถ รับ-ส่ง (ฟรี) จากศาลากลางจังหวัดลพบุรีไปยังวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (พระอารามหลวง) โดยการประสานงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณลักษณา รวมญาติ (086-1694884) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะสนับสนุนรถรับ – ส่ง ประชาชนจากจุดจอดรถหน้ามหาวิทยาลัยฯ ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 09.00 – 23.00 น.

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822