Get Adobe Flash player

เนื้อหา

กำหนดการพิธีพลีกรรมตักน้ำ พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

 
 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด
เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 
จึงขอเผยแพร่กำหนดการ พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
และพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันที่ 6 เมษายน 2562 และวันที่ 8-9 เมษายน 2562
 

ประชาสัมพันธ์ รายการ"เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก"

 
 
 
ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีหนังสือเรียนเชิญทุกท่านมาถือป้ายจังหวัดนำทัพนักกีฬาฟุตบอลยุวชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่านนั้น
นอกจากจะสร้างขวัญกำลังใจให้ลูกหลานของท่านแล้วยังสอดคล้องกับโครงการเจ้าหนูท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก
ที่จัดขึ้นมามิเพียงเพื่อให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดหรือเพื่อสุขภาพแข็งแรงเหมือนที่ชอบเอามาอ้างกัน 
ฟุตบอลไม่ใช่เป็นการวิ่งเล่นสนุกๆอยากให้ทุกท่านเข้ามาสัมผ้ส จะได้รู้ว่ามันคือชีวิต
และความหวังความฝันของเด็กๆอีกหลายล้านคนทั่วประเทศไทย
ที่เหนือกว่านั้นหากกีฬาฟุตบอลได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว
มันจะเกิดเป็นอาชีพที่มั่นคง เป็นนักเตะ เป็นผู้ฝึกสอน เป็นครูพลศึกษา เป็นผู้ตัดสิน ฯลฯ เหมือนทนายความ ทหาร ตำรวจ หมอ นายอำเภอ
หรืออีกหลากหลายอาชีพ แล้วความเจริญเหล่านั้นจะกลับสู่จังหวัดของท่านเอง ถือเป็นการสะท้อนความเอาใจใส่ รักสมานสามัคคีของคน
ในจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์อีกด้วย อย่าให้พวกเค้าต้องทิ้งความฝันไว้กลางทาง
เพราะความมุ่งมั่นของพวกเค้าจะสูญเปล่า
 
 
 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
 
 
ได้ส่งบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

กองแผนฝ่ายนโยบายและแผน
 
 
ได้เผยแพร่แผนการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822