Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Loppao tran

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2561

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

วันที่ 3 ตุลาคม 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

วันที่ 30 เมษายน 2561

วันที่ 24 เมษายน 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561

วันที่ 5 มีนาคม 2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 25 มกราคม 2561

วันที่ 17 มกราคม 2561

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2560

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

วันที่ 5 ตุลาคม 2560

วันที่ 2 ตุลาคม 2560

 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822