Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ปี 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน มีนาคม 2562 ♦♦♦
วันที่ 27 มีนาคม 2562
 
 
 
วันที่ 25 มีนาคม 2562
 
วันที่ 21 มีนาคม 2562
 
วันที่ 19 มีนาคม 2562
 
วันที่ 18 มีนาคม 2562
 
วันที่ 13 มีนาคม 2562
 
 
วันที่ 12 มีนาคม 2562
 
 
วันที่ 8 มีนาคม 2562
 
 
วันที่ 5 มีนาคม 2562
วันที่ 4 มีนาคม 2562
 
วันที่ 1 มีนาคม 2562

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822