Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

Written on 11/07/2561, 14:00
2561-07-11-14-00-00      วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 น. หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 11/07/2561, 10:40
2561-07-11-10-40-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 56 รูป ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณ...
Written on 09/07/2561, 13:10
2561-07-09-13-10-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.ณ...
Written on 29/06/2561, 15:30
2561-06-29-15-30-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561       โดยมีนางกาญจนา สุขกำเนิด...
Written on 27/06/2561, 14:20
2561-06-27-14-20-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อ.บ้านหมี่...
Written on 26/06/2561, 13:10
2561-06-26-13-10-00      วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นางสาวอุมาพร คลังผา...
Written on 25/06/2561, 13:20
2561-06-26-13-20-00      วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ข้าราชการในสังกัด อบจ.ลพบุรี ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์...
Written on 20/06/2561, 14:10
2561-06-20-14-10-00      วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์...
Written on 18/06/2561, 11:40
2561-06-18-11-40-00      วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์...
Written on 15/06/2561, 13:20
2561-06-15-13-20-00อบจ.ลพบุรี จัดอบรมเด็กนักเรียนม.1-3 ร.ร.บ้านบางลี่ ต.บางลี่อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จำนวนกว่า 100 คนตาม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว เมื่อเวลา...
Written on 15/06/2561, 13:10
2561-06-15-13-10-00      วันนี้ 15 มิถุนายน 2561 ณ พื้นที่ปลูกป่า อบจ.ลพบุรี พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช...
Written on 14/06/2561, 14:30
2561-06-14-14-30-00      วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นางสาวอุมาพร คลังผา...
Written on 11/06/2561, 09:00
2561-06-11-09-00-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จัดงาน“เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ...
Written on 07/06/2561, 13:20
2561-06-07-13-20-00      องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสำโรง...
Written on 06/06/2561, 13:20
2561-06-06-13-20-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี       วันที่ 6...
Written on 01/06/2561, 09:30
2561-06-01-09-30-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จัดแถลงข่าวงาน “เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี...
Written on 31/05/2561, 13:10
2561-05-31-13-00-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 1ณ...
Written on 31/05/2561, 09:30
2561-05-31-09-30-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีปิดการแข่งขัน “ฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 2”ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอล 1 ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร...
Written on 21/05/2561, 16:10
2561-05-21-16-10-00คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...
Written on 18/05/2561, 14:00
2561-05-18-14-00-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยณ ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4  ...
Written on 17/05/2561, 15:00
2561-05-17-15-00-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการอบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2561ณ ห้องประชุม ชั้น 4...
Written on 09/05/2561, 15:30
9-2561องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเขาสามยอด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. -11.00 น. โดยมีนายสมชาติ...
Written on 09/05/2561, 15:30
2561-05-17-15-30-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเขาสามยอด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. -11.00 น. โดยมีนายสมชาติ...
Written on 03/05/2561, 09:00
2561-05-03-09-00-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขัน “ฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 2”ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอล 1 ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมือง...
Written on 02/05/2561, 15:00
2561-05-02-15-00-00อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น...
Written on 26/04/2561, 10:00
2561-04-26-10-00-00เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.00น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร...
Written on 11/04/2561, 09:00
2561-04-11-09-00-00        วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี...
Written on 10/04/2561, 14:00
2561-04-10-14-00-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ...
Written on 09/04/2561, 14:40
2561-04-09-14-40-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา"ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก" ประจำปี 2561ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 5 เม.ย....
Written on 06/04/2561, 10:40
2561-04-06-08-00-00      วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นาย พรเทพ ทรัพย์อัมพร...
Written on 02/04/2561, 10:00
2561-04-02-09-10-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี...
Written on 28/03/2561, 15:40
2561-03-28-15-40-00         วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. คณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ...
Written on 20/03/2561, 13:50
2561-03-20-13-20-00        วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม "นุ่งโจงแต่งไทย ใส่บาตรในวัง"...
Written on 20/03/2561, 11:50
2561-03-20-11-50-00อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น...
Written on 19/03/2561, 09:00
2561-03-19-09-00-00"วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 "       วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด...
Written on 15/03/2561, 14:20
2561-03-15-14-20-00      วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 15/03/2561, 09:00
2561-03-15-09-00-00“ข้าราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม ชาวละโว้แต่งไทย ฟ้อนรำ นะ ออเจ้า”       วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น....
Written on 05/03/2561, 15:30
2561-03-05-15-30-00      วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี...
Written on 05/03/2561, 15:20
2561-03-05-15-20-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำผู้สูงอายุ ในสถานสงคราะห์คนชราบ้านลพบุรีเข้าร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระราชวังดุสิต      ...
Written on 05/03/2561, 15:15
2561-03-05-15-15-00      วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 05/03/2561, 15:00
2561-03-05-15-00-00      องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2561 ณ...
Written on 28/02/2561, 15:40
2561-02-28-15-40-00      องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี(ในความดูแลของ อบจ.ลพบุรี)...
Written on 27/02/2561, 14:10
2561-02-27-14-10-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการอบรมตามโครงการสร้างสำนึกพลเมือง รุ่นที่ 4ในระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561ณ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม...
Written on 23/02/2561, 16:05
2561-02-23-16-05-00      วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิจารย์ จารุศุภกรกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อำเภอลำสนธิ...
Written on 22/02/2561, 15:20
2561-02-22-15-20-00        องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค...
Written on 21/02/2561, 15:30
2561-02-21-15-30-00      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 21/02/2561, 13:10
2561-02-21-13-10-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีณ...
Written on 14/02/2561, 14:00
2561-02-14-14-00-00         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี...
Written on 13/02/2561, 14:00
2561-02-13-14-00-00        วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี...
Written on 12/02/2561, 11:50
2561-02-12-11-50-00        วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี...
Written on 06/02/2561, 11:40
2561-02-06-11-40-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการอบรมตามโครงการสร้างสำนึกพลเมือง รุ่นที่ 1ในระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561ณ ร.ร บ้านดงน้อย อ.สระโบสถ์...
Written on 02/02/2561, 13:10
2561-02-02-13-10-00         วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจัหวัดลพบุรีเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ...
Written on 01/02/2561, 15:30
2561-02-01-15-30-00       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 30/01/2561, 11:20
2561-01-30-11-20-00อบจ.ลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ(ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP) ในจังหวัดลพบุรีณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ...
Written on 25/01/2561, 11:00
2561-01-25-11-00-00         วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.19 น. นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำผู้บริหาร...
Written on 18/01/2561, 11:00
2561-01-17-09-00-00      เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทย จัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ...
Written on 18/01/2561, 10:00
2561-01-18-10-00-00      นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธี และวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ...
Written on 17/01/2561, 15:00
2561-01-17-15-00-00      วันที่ 17 มกราคม 2561 นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 16/01/2561, 15:40
2561-01-16-14-00-00      วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 09/01/2561, 11:30
2561-01-09-11-00-00หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลพบุรีร่วมงานเดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู)งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561      ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 12/07/2561, 11:00
51002-543 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 ►...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั...

Written on 06/07/2561, 09:00
2561-07-06-09-00-00ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง...

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอ...

Written on 14/06/2561, 11:20
51003-v606 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ...

Written on 06/06/2561, 11:30
2561-06-06-11-20-00 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

ชมฟรี “เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี...

Written on 04/06/2561, 14:00
2561-06-0-14-00-00 “เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์" ประจำปีงบประมาณ 2561 วันเสาร์ที่ 9...

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานแถลงข่าว...

Written on 28/05/2561, 11:00
2561-05-28-11-00-00องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานแถลงข่าว งานเที่ยวชมวัง ฟังดนตรี...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 23/05/2561, 09:00
2561-05-23-09-00-00 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 ►...

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอ...

Written on 15/05/2561, 15:20
51003-v480 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่...

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบปร...

Written on 11/05/2561, 15:20
51003-v474 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 10/05/2561, 11:00
2561-05-10-11-00-00 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ►...

ชุดสายพ่วง มอก. 2432-2555 -...

Written on 10/05/2561, 10:40
2561-05-10-10-40-00มาตรฐานชุดสายพ่วง มอก. 2432-2555       การเลือกซื้อชุดสายพ่วง...

รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำปี 2560...

Written on 04/05/2561, 11:00
2561-05-04-11-00-00รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปีที่ 6 ระหว่าง...

เจ้าพระยา-ป่าสัก ลพบุรีEXPO...

Written on 03/05/2561, 14:00
2561-05-03-14-00-00"นุ่งโจง ห่มสไบ เที่ยวงาน EXPO วิถีไทย เมืองลพบุรี" เจ้าพระยา-ป่าสัก ลพบุรี EXPO...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 03/05/2561, 11:00
51002-287 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ►...

ประกาศใช้ข้อบัญญัติการบริหารจัดการแ...

Written on 30/04/2561, 09:00
2561-04-30-09-00-00ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง...

เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนา...

Written on 23/04/2561, 13:10
2018-04-23-13-10-00เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี » ข้อบัญญัติ อบจ.ลพบุรี...

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ...

Written on 23/04/2561, 13:00
2561-04-23-13-00-00โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ►...

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ...

Written on 02/04/2561, 09:00
2561-04-02-09-00-00 ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ...

Written on 21/03/2561, 11:10
51002-23-3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ►...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 21/03/2561, 11:00
51002-23-2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ►...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 21/03/2561, 10:00
51002-23-1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ►...

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –...

Written on 15/03/2561, 15:30
2561-03-15-15-30-00 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขครั้งที่ 2/2561...

กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจ...

Written on 12/03/2561, 10:30
2561-03-12-10-30-00ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง...

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอ...

Written on 09/03/2561, 14:00
51003-v229 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่...

สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติ...

Written on 09/03/2561, 10:00
2561-03-09-14-20-00  สูจิบัตร การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "อบจ.ลพบุรี คัพ" ครั้งที่...

วันมาฆบูชา ประจำปี...

Written on 28/02/2561, 11:30
2561-02-28-11-30-00 วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 " วันพระใหญ่ให้งดเหล้า เข้าวัด ตักบาตร เวียนเทียน ฟังธรรม...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 27/02/2561, 13:10
2561-02-27-13-10-00 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ►...

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา ภาคฤดูร้อน...

Written on 26/02/2561, 10:50
2561-02-26-10-50-00*** ขอเชิญ น้องๆ หนูๆ ยุวชน เยาวชนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา...

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –...

Written on 02/02/2561, 14:00
2561-02-02-14-30-00 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561...

ประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนาร...

Written on 15/01/2561, 11:40
2561-01-15-11-40-00 กระจองงอง กระจองงอง เจ้าข้าเอ๊ยยยย ... !!! งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ครั้งที่ 31...

ตลาดประชารัฐ...

Written on 20/11/2560, 14:00
2560-11-15-14-00-00โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ คืออะไร?     ...

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน...

Written on 13/11/2560, 10:10
2560-11-13-10-10-00เรื่องของ ฝนหลวง โครงการพระราชดำริ...

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติรา...

Written on 09/11/2560, 10:00
2560-11-09-10-00-00ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ...

จังหวัดลพบุรีเชิญชวนร่วมพิธีถวายดอก...

Written on 20/10/2560, 19:10
2560-10-20-19-10-00           ...

ประชาสัมพันธ์การแจกจ่ายบัตรสวัสดิกา...

Written on 11/10/2560, 14:00
2560-10-11-14-00-00

สัญญาประชาคม...

Written on 09/10/2560, 13:00
2560-10-09-13-00-00สัญญาประชาคม...

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Written on 16/07/2561, 11:30
result-july-2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ♦♦♦ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ►...
Written on 16/07/2561, 11:20
auction-july-2561ประกาศเชิญชวนทั่วไป / ประกาศสอบราคา  เดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ► โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ...
Written on 16/07/2561, 09:30
estimatedprice-july-2561  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน กรกฎาคม ปี...
Written on 10/07/2561, 11:20
tor-july-2561 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding/ เดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ► โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2...
Written on 09/07/2561, 14:40
2560-10-02-16-00-00 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 9 กรกฎาคม...
Written on 04/07/2561, 09:40
result-june-2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ♦♦♦ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ►...
Written on 29/06/2561, 13:20
auction-june-2561ประกาศเชิญชวนทั่วไป / ประกาศสอบราคา  เดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ► โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว...
Written on 29/06/2561, 10:30
estimatedprice-june-2561  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน มิถุนายน ปี...
Written on 04/06/2561, 10:00
result-may-2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ♦♦♦ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ►...
Written on 31/05/2561, 11:20
auction-may-2561ประกาศเชิญชวนทั่วไป / ประกาศสอบราคา  เดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ► โครงการจัดซื้อเบาะกระโดดสูง จำนวน 1 เบาะ...
Written on 24/05/2561, 15:50
estimatedprice-may-2561  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี...
Written on 24/05/2561, 11:00
tor-may-2561 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding/ เดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ► โครงการจัดซื้อเบาะกระโดดสูงจำนวน1เบาะ...
Written on 01/05/2561, 15:30
result-april-2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน เมษายน 2561 ♦♦♦ วันที่ 30 เมษายน 2561 ►...
Written on 27/04/2561, 15:40
auction-april-2561ประกาศเชิญชวนทั่วไป / ประกาศสอบราคา  เดือน เมษายน 2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 ► โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 จากปึกข่อย ต.ท่ามะนาว...
Written on 27/04/2561, 13:40
estimatedprice-april-2561  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน เมษายน ปี...
Written on 23/04/2561, 11:00
tor-april-2561 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding/ เดือน เมษายน 2561 วันที่ 23 เมษายน 2561 ► โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 ต.วังทอง เชื่อมต่อ...
Written on 29/03/2561, 09:00
estimatedprice-march-2561  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน มีนาคม ปี...
Written on 27/03/2561, 13:20
auction-march-2561ประกาศเชิญชวนทั่วไป / ประกาศสอบราคา  เดือน มีนาคม 2561 วันที่ 27 มีนาคม 2561 ► โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para Asphalt concrete สาย ลบ.ถ 1-0049...
Written on 23/03/2561, 10:10
result-march-2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน มีนาคม 2561 ♦♦♦ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ►...
Written on 21/03/2561, 15:00
tor-march-2561 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding/ เดือน มีนาคม 2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 ►...

จำนวนผู้เข้าชม

1834119
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
1813
2243
5298
1818547
28474
52309
1834119
Your IP: 54.196.31.117
Server Time: 2018-07-17 22:20:20

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822