Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรา อบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 4500
แผนป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย LOPPAO 79
เอกสารการจดทะเบียนชำระภาษีจากการค้าน้ำมันและก๊าซ เขียนโดย LOPPAO 5355
เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 2769
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ - ประกาศ เขียนโดย LOPPAO 854
การขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องจักรกล เขียนโดย LOPPAO 4077
คู่มือการใช้ระบบข้อมูลสายทางของอบจ.ลพบุรี เขียนโดย LOPPAO 1644
คู่มือประชาชน เขียนโดย LOPPAO 4520
เอกสารการขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค เขียนโดย LOPPAO 4693
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม เขียนโดย LOPPAO 2134

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822