Get Adobe Flash player

นางเยาวภา โคจรนา ส.อบจ.ลพบุรี เขต 1 อำเภอชัยยาดาล เป็นตัวแทนในการเปิด โครงการส่งเสริมอาชีพภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างอาชีพ ประจำปี 2560

        วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นางเยาวภา โคจรนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 1 อำเภอชัยยาดาล เป็นตัวแทนในการเปิด โครงการส่งเสริมอาชีพ ภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างงานให้กับประชาชน จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยในจุดที่ 1 ได้เปิดโครงการ ให้กับ ชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ฝึกอบรมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ และพวงหรีดรูปแบบใหม่ สถานที่อบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปจำนวน 50 คนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

25600220 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822