Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกฯ เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560 15 มิถุนายน 2560 4
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2560 14 มิถุนายน 2560 9
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร 09 มิถุนายน 2560 8
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ปี 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 07 มิถุนายน 2560 12
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ปี2560 ณ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 06 มิถุนายน 2560 11
ออกกำลังกายวันพุธที่ 31 พ.ค. 2560 31 พฤษภาคม 2560 36
อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดเสาธงทอง 24 พฤษภาคม 2560 16
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมตามโครงการ อบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560 23 พฤษภาคม 2560 24
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 22 พฤษภาคม 2560 23
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560 28 เมษายน 2560 68

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822