Black Ribbon
Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

Written on 11/11/2559, 15:32
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี-ในความรับผิดชอบของอบจ-ลพบุรี-จัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        วันที่ 11 พ.ย. 2559 เวลา 14.00 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 09/11/2559, 13:20
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่66-ปีการศึกษา-2559นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่66ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา...
Written on 01/11/2559, 11:09
อบจ-ลพบุรี-ร่วมกันไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 31/10/2559, 10:00
อบจ-ลพบุรี-ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-มาศึกษาดูงานเรียนรู้วิธีเข้าใจกระบวนการเก็บข้อมูลเภสัชวิทยาพื้นบ้านจากหมอพื้นบ้านสี่ภาค      วันที่29 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ดร.อรุณพร อิฐรัตน์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์...
Written on 28/10/2559, 15:00
อบจ-ลพบุรีร่วมกิจกรรม-big-cleaning-day-โครงการประชารัฐลพบุรีร่วมใจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดลพบุรี         ด้วยจังหวัดลพบุรี...
Written on 28/10/2559, 09:00
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร-15-วัน-สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(15 วัน) สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าธรรมโสภณ...
Written on 27/10/2559, 14:30
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร-15วัน-เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(15วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าธรรมโสภณ...
Written on 26/10/2559, 11:00
อบจ-ลพบุรีจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธโสธรจำลอง-และพิธีพุทธธาภิเษก-ณ-วัดธรรมิกาวาสองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธโสธรจำลองและพิธีพุทธธาภิเษก ณ วัดธรรมิกาวาส ตำบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี      ...
Written on 25/10/2559, 09:20
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-ร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช...
Written on 24/10/2559, 10:00
อบจ-ลพบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรuได้มอบหมายให้ นายสมชาติ...
Written on 24/10/2559, 09:00
อบจ-ลพบุรีร่วมวางพวงมาลา-ณ-พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว        วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์...
Written on 20/10/2559, 11:50
นางอรพิน-จิระพันธุ์วาณิช-นายกอบจ-ลพบุรี-และคณะ-นำฉนวนเททองหล่อ-และวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร-ร่วมพิธีพุทธาภิเษก-และเจริญจิตภาวนา-รวม-3-วัดดัง        วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะ นำฉนวนเททองหล่อ...
Written on 19/10/2559, 14:30
อบจ-ลพบุรี-จัดการประชุม-ประชาคมสัดส่วนระดับจังหวัดอบจ.ลพบุรี จัดการประชุม ประชาคมสัดส่วนระดับจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อจัดทำ...
Written on 17/10/2559, 11:10
อบจ-ลพบุรีจัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี-จักรีนฤบดินทร-สยามินทราธิราช-บรมนาถบพิตร        องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี...
Written on 17/10/2559, 10:00
นางอรพิน-จิระพันธุ์วาณิช-นายก-อบจ-ลพบุรี-และคณะ-นำฉนวนเททองหล่อ-และวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร-ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร        วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะ นำฉนวนเททองหล่อ...
Written on 14/10/2559, 16:20
อบจ-ลพบุรี-ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ-ณ-ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี        วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. นางสาววรรณวิมล กรีโสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ...
Written on 14/10/2559, 15:40
อบจ-ลพบุรีจัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี        วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ...
Written on 13/10/2559, 15:30
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ-จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช-ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด-–-หัดเยอรมัน-แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่-อบจ-ลพบุรี        น.ส.วิไล อารีรุ่งเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด –...
Written on 12/10/2559, 14:30
อบจ-ลพบุรี-จัดการอบรมหลักสูตร-ทบทวนเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอบจ.ลพบุรี จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรหลักสูตร “ทบทวนเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน”ณ...
Written on 29/09/2559, 15:20
อบจ-ลพบุรีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่2-ครั้งที่-4-ประจำปี-2559อบจ.ลพบุรีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี    ...
Written on 29/09/2559, 13:50
อบจ-ลพบุรี-รับมอบ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์-จากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน-fix-it-centerอบจ.ลพบุรี รับมอบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)         เวลา 10.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2559...
Written on 20/09/2559, 15:20
อบจ-ลพบุรีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่2-ครั้งที่-3-ประจำปี-2559อบจ.ลพบุรีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี    ...
Written on 31/07/2559, 16:10
อบจ-ลพบุรีจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น-ประจำปี-2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว(ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น)ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4...
Written on 29/07/2559, 09:10
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ-พุ่มทอง-พุ่มเงิน-และ-จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล-แด่-สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช-สยามมกุฎราชกุมาร-ปี-2559-ณ-สวนราชานุสรณ์-อำเภอเมืองลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารปี 2559 ณ...
Written on 28/07/2559, 16:10
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร-แด่-สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช-สยามมกุฎราชกุมาร-ปี-2559-ณ-ศาลาประชาคม-เทศบาลเมืองลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารปี 2559 ณ ศาลาประชาคม...
Written on 28/07/2559, 15:20
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล-แด่-สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช-สยามมกุฎราชกุมาร-ปี2559-ณ-สวนราชานุสรณ์-จังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ สวนราชานุสรณ์ จังหวัดลพบุรี  ...
Written on 27/07/2559, 16:20
อบจ-ลพบุรี-จัดอบรมตามโครงการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี-2559-ณ-ศูนย์การเรียนรู้-ict-ชุมชนเพื่อพ่อหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2559ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT...
Written on 15/07/2559, 15:50
อบจ-ลพบุรีอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน-ประจำปี-2559-รุ่น-ที่-2-ณ-หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกเจริญองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2559 รุ่น ที่ 2ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ        ...
Written on 14/07/2559, 16:15
ข้าราชการในสังกัดร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรม-อบจ-ลพบุรี-และกิจกรรมสวดมนต์และถวายเทียนพรรษา-ประจำปี-2559ข้าราชการในสังกัดร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรม อบจ.ลพบุรี และกิจกรรมสวดมนต์และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559         ผู้บริหาร...
Written on 14/07/2559, 16:10
อบจ-ลพบุรี-จัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน-ประจำปี-2559-ณ-หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าหลวง-จังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2559ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี      ...
Written on 14/07/2559, 16:00
อบจ-ลพบุรีมอบแว่นตาให้กับประชาชน-ในเขต-อำเภอชัยบาดาล-และ-อำเภอโคกเจริญอบจ.ลพบุรีมอบแว่นตาให้กับประชาชน ในเขต อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอโคกเจริญ         วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช...
Written on 14/07/2559, 15:00
อบจ-ลพบุรีร่วมเป็นเกียรติ-ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ-การขับเคลื่อนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมเป็นเกียรติ...
Written on 13/07/2559, 15:00
อบจ-ลพบุรี-จัดอบรมการส่งเสริมภาษาต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน-ประจำปี-2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดอบรมการส่งเสริมภาษาต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2559ณ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง...
Written on 12/07/2559, 11:40
อบจ-ลพบุรีร่วมจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ-บัวบาทยาตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ "บัวบาทยาตรา" นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา”  ...
Written on 11/07/2559, 15:30
อบจ-ลพบุรี-มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน-ในเขต-ต-กุดตาเพชร-ต-เขารวก-ต-ซับสมบูรณ์-ต-เขาน้อย-อ-ลำสนธิอบจ.ลพบุรี มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ในเขต ต.กุดตาเพชร ต.เขารวก ต.ซับสมบูรณ์ ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ         วันที่ 11 กรกฎาคม 2559...
Written on 11/07/2559, 14:00
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช    ...
Written on 06/07/2559, 14:40
อบจ-ลพบุรีจัดโครงการอบรมสัมมนา-รู้รักสามัคคี-มีคุณธรรม-จริยธรรม-และศึกษาดูงานของอบจ-ลพบุรีอบจ.ลพบุรี จัดโครงการอบรมสัมมนา รู้รักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีใน วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2559 ณ อำเภอชะอำ...
Written on 04/07/2559, 13:20
อบจ-ลพบุรีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-สมัยวิสามัญ-สมัยที่2-ประจำปี-2559อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2559         เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2559...
Written on 30/06/2559, 16:20
โครงการสร้างสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดลพบุรี-ปีงบประมาณ-2559อบจ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการสร้างสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2559ณ ห้องประชุมชั้น 4...
Written on 30/06/2559, 15:00
อบจ-ลพบุรีปลูกป่าตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีปลูกป่าตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปลูกป่าสมุนไพรเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน) เพื่อเฉลิมพระเกีย...
Written on 24/06/2559, 16:00
อบจ-ลพบุรี-จัดโครงการศึกษาแนวทางเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดดารขยะมูลฝอยในชุมชนของอบจ-ลพบุรี-ณ-โรงเรียนวัดข่อยใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการศึกษาแนวทางเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดดารขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีณ...
Written on 24/06/2559, 13:40
อบจ-ลพบุรีอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ภาคีเครือข่าย-ผู้ดูแลสุขภาพในชุมชนแลเครือข่ายคนพิการ-ณ-อาคารศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง-เทศบาลตำบลท่าวุ้ง-จ-ลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดการอบรม“โครงการส่งเสริมความรู้ภาคีเครือข่ายผู้ดูแลสุขภาพในชุมชนแลเครือข่ายคนพิการ"ณ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบปร...

Written on 20/02/2560, 15:00
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ25609ครั้งที่1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ►...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 16/02/2560, 11:20
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560-ครั้งที่-1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 ►...

การคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่...

Written on 10/02/2560, 10:00
การคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย-รุ่นที่-8ผู้ทรงภูมิปัญญาเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ การคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 06/02/2560, 15:40
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-8-รายการ-ประกาศ-ณ-วันที่-31-ม-ค-60 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 24/01/2560, 15:20
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-4-รายการ-ประกาศ-ณ-วันที่-24-ม-ค-60 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ...

Written on 20/01/2560, 14:00
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ-อบจ-ตำแหน่ง-ปลัด-อบจ-ลพบุรี-จำนวน-1-อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 05/01/2560, 15:20
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-20-รายการ-ประกาศ-ณ-วันที่-5-ม-ค-60 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

เปิดรับสมัคร...

Written on 26/12/2559, 10:30
เปิดรับสมัคร-ยุวชนประชาชนประชาธิปไตย-ประจำปี-2560สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับสมัครเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 15-20 ปี...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 19/12/2559, 10:20
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-4-รายการ-ประกาศ-ณ-วันที่19ธค59 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 4...

รู้ทัน “ไข้หวัด”...

Written on 18/11/2559, 11:30
รู้ทัน-“ไข้หวัด”-หนาวนี้ไม่มีป่วยรู้ทัน “ไข้หวัด” หนาวนี้ไม่มีป่วย         เริ่มเข้าฤดูหนาว...

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติรา...

Written on 15/11/2559, 11:10
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ...

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี...

Written on 21/10/2559, 10:00
รายงานผลการปฏิบัติงาน-ประจำปี-๒๕๕๙

การรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจั...

Written on 19/10/2559, 10:25
การรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี-ลงวันที่-28-กันยายน ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง...

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง...

Written on 13/10/2559, 19:20
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-เสด็จสวรรคตแถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต      ...

ขอเชิญร่วมงานบุญ...

Written on 13/10/2559, 09:30
ขอเชิญร่วมงานบุญ-พิธีเททองหล่อพระพุทธโสธรจำลองและพิธีพุทธาภิเษก-ณ-วัดธรรมิกาวาส-ค้างคาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...

รายงานการรับ-จ่ายเงิน...

Written on 10/10/2559, 15:40
รายงานการรับ-จ่ายเงิน-ประจำปีงบประมาณ-2559รายงานการรับ-จ่ายเงิน ► รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 07/10/2559, 09:00
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 7 ►...

รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ...

Written on 04/10/2559, 14:30
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ-อบจ-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น-ระดับต้น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงา...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 03/10/2559, 15:00
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-5 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5 ►...

กำหนดวันประชุมสภา อบจ.ลพบุรี...

Written on 27/09/2559, 15:30
กำหนดวันประชุมสภา-อบจ-ลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-4-ประจำปี-2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 27/09/2559, 11:00
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 6 ►...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 22/09/2559, 15:50
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ประจำปี-2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ►...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 22/09/2559, 15:40
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ►...

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 19/09/2559, 11:20
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ►...

ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจ...

Written on 12/09/2559, 16:15
ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง...

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบร...

Written on 01/09/2559, 15:00
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-สมัยที่-2-ประจำปี-2560-และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ-ประจำปี-2561-สมัยแรก ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 25/08/2559, 11:00
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-6 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 6 ►...

กำหนดวันประชุมสภา อบจ.ลพบุรี...

Written on 24/08/2559, 15:30
กำหนดวันประชุมสภา-อบจ-ลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-2-ประจำปี-2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง...

การแข่งขันกีฬาเด็ก...

Written on 18/08/2559, 16:30
การแข่งขันกีฬาเด็ก-เยาวชนและนักเรียนในท้องถิ่น-จังหวัดลพบุรี-ประจำปี-2559 รายการการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและนักเรียนในท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ประจำปี...

เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนา...

Written on 18/08/2559, 15:00
เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรีเอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี » คู่มือสำหรับประชาชน...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ...

Written on 17/08/2559, 15:00
รายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ►...

กำหนดวันประชุมสภา อบจ.ลพบุรี...

Written on 09/08/2559, 10:00
กำหนดวันประชุมสภา-อบจ-ลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง...

คำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี...

Written on 04/08/2559, 09:00
คำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2559คำขวัญพระราชทาน วันแม่แห่งชาติ ปี...

เปิดประชุมสภา อบจ.ลพบุรี สมัยสามัญ...

Written on 03/08/2559, 10:02
เปิดประชุมสภา-อบจ-ลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง...

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)...

Written on 15/07/2559, 09:00
แผนพัฒนาสามปี2560ถึง2562-อบจ-ลพบุรี แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)...

การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่...

Written on 13/07/2559, 16:00
การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2560 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเรื่อง...

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Written on 17/02/2560, 16:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ♦♦♦ วันที่ 17 กุมภาพันธ์...
Written on 16/02/2560, 16:00
ราคากลางเดือน-กุมภาพันธ์-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์...
Written on 06/02/2560, 15:00
ประกาศสอบราคาเดือนกุมภาพันธ์2560   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560...
Written on 31/01/2560, 15:00
ประกาศสอบราคามกราคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม ปี 2560...
Written on 30/01/2560, 16:00
ราคากลางเดือน-มกราคม-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม ปี...
Written on 19/01/2560, 11:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 18 มกราคม...
Written on 29/12/2559, 11:50
ประกาศสอบราคาธันวาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2559...
Written on 27/12/2559, 15:30
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ♦♦♦ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ►...
Written on 19/12/2559, 10:00
ราคากลางเดือน-ธันวาคม-2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน ธันวาคม ปี...
Written on 30/11/2559, 15:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ♦♦♦ ☼ ไม่มีประกาศ...
Written on 29/11/2559, 14:00
ประกาศสอบราคาพฤศจิกายน2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2559...
Written on 24/11/2559, 15:00
ราคากลางเดือน-พฤศจิกายน-2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี...
Written on 31/10/2559, 10:30
ราคากลางเดือน-ตุลาคม-2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน ตุลาคม ปี...
Written on 31/10/2559, 10:15
ประกาศสอบราคาตุลาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2559...
Written on 19/10/2559, 15:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ♦♦♦ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ►...
Written on 30/09/2559, 16:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน กันยายน 2559 ♦♦♦ วันที่ 30 กันยายน 2559 ►...
Written on 20/09/2559, 09:30
ราคากลางเดือน-กันยายน-2559  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน กันยายน ปี...
Written on 14/09/2559, 10:15
ประกาศสอบราคากันยายน2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน กันยายน ปี 2559...
Written on 29/08/2559, 15:30
ประกาศสอบราคาสิงหาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2559...
Written on 25/08/2559, 15:30
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ♦♦♦ วันที่  25 สิงหาคม 2559 ►...

จำนวนผู้เข้าชม

967628
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
159
1067
3277
955765
29987
31547
967628
Your IP: 54.205.168.74
Server Time: 2017-02-28 03:29:19

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822