Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

Written on 31/01/2559, 17:30 by LOPPAO
อบจ-ลพบุรีร่วมแถลงข่าวการจัดงาน-แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช-ครั้งที่-๓๐-ประจำปี-๒๕๕๙องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๕๙          ...
Written on 29/01/2559, 09:00 by LOPPAO
อบจลพบุรีทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านชีวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ...
Written on 28/01/2559, 09:40 by LOPPAO
อบจลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าotopของจังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ (โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
Written on 27/01/2559, 16:10 by LOPPAO
อบจลพบุรีจัดทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์มกราคม2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนครู ผู้ปกครอง ในการศึกษาเรียนรู้ ประจำปี 2559 ณ...
Written on 27/01/2559, 14:00 by LOPPAO
อบจลพบุรีนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมให้กับผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชราฯอบจ.ลพบุรี จัดกิจกรรมนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรม ให้กับผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี                ...
Written on 20/01/2559, 16:20 by LOPPAO
อบจลพบุรีเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลในเขตพื้นที่พัฒนานิคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล           เมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2559...
Written on 20/01/2559, 11:30 by LOPPAO
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่๓๐ประจำปี๒๕๕๙พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๕๙๑๓ - ๒๑...
Written on 11/01/2559, 15:00 by LOPPAO
อบจลพบุรีจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๔๔๙ ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี          ...
Written on 07/01/2559, 10:00 by LOPPAO
อบจลพบุรีรณรงค์ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายปี2558องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ตามโครงการรณรงค์ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ลานเอนกประสงค์...
Written on 24/12/2558, 09:30 by LOPPAO
อบจ-ลพบุรีรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง...
Written on 17/12/2558, 09:00 by LOPPAO
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ-สมเด็จพระญาณสังวรฯขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า       พิธีถวายดอกไม้จันทน์...
Written on 11/12/2558, 17:30 by LOPPAO
อบจลพบุรีร่วมกิจกรรมbikefordadปั่นเพื่อพ่ออบจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ         เมื่อเวลา 14.30 น.ของวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช...
Written on 09/12/2558, 13:30 by LOPPAO
อบจลพบุรีจัดทำโครงการจริยธรรมข้าราชการร่วมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อพ่อหลวงอบจ.ลพบุรี จัดทำโครงการจริยธรรมข้าราชการ ร่วมบริจาคโลหิต ทำความดีเพื่อพ่อหลวง         วันที่ 9 ธันวาคม นางสาววรรณวิมล กรีโสภา...
Written on 09/12/2558, 11:30 by LOPPAO
transparentthailandประเทศไทยโปร่งใสปี2558อบจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส”         เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม...
Written on 08/12/2558, 16:00 by LOPPAO
อบจลพบุรีจัดกิจกรรมโครงการเมืองสะอาดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ปี2558อบจ.ลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการเมืองสะอาดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์         เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 07/12/2558, 08:40 by LOPPAO
อบจ-ลพบุรี-ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล-เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ         เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา...
Written on 30/11/2558, 09:05 by LOPPAO
เที่ยวชมวังฟังดนตรีเมืองพระนารายณ์ประจำปี2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดงาน “เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ ประจำปี 2559”         เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28...
Written on 26/11/2558, 09:50 by LOPPAO
อบจ-ลพบุรีจัดงานประเพณีลอยกระทงปี2558ณสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี         เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน...
Written on 23/11/2558, 15:00 by LOPPAO
นายกอบจ-ลพบุรีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนลุ่มน้ำลพบุรีฯปีการศึกษา2558นายก อบจ.ลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน  ลุ่มน้ำลพบุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพติดเกมส์ ปีการศึกษา 2558 ณ...
Written on 20/11/2558, 16:10 by LOPPAO
อบจลพบุรีออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในพื้นที่ของอบจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี        ...
Written on 18/11/2558, 14:00 by LOPPAO
อบจลพบุรีได้มอบเงินสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่65อบจ.ลพบุรี ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดดำเนินงาน " งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 "         วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558...
Written on 15/11/2558, 10:00 by LOPPAO
เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีณทุ่งทานตะวันตำบลหนองแขมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมแถลงข่าว “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี ณ ทุ่งทานตะวัน”         เมื่อเวลา...
Written on 14/11/2558, 14:00 by LOPPAO
อบจลพบุรีร่วมกิจกรรมbigcleaningdayคณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  เข้าร่วม กิจกรรม “Big Cleaning Day”  ถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม...
Written on 13/11/2558, 10:00 by LOPPAO
อบจลพบุรีมอบแว่นสายตาในเขตพื้นที่อำเภอสระโบสถ์จังหวัดลพบุรีนายก อบจ.ลพบุรี ลงพื้นที่มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี          เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 12...
Written on 12/11/2558, 14:06 by LOPPAO
นายกอบจลพบุรีลงพื้นที่มอบแว่นสายตาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอลำสนธิ  นายก อบจ.ลพบุรี  ลงพื้นที่มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ที่ประสบปัญหาทางด้านสายตา ในเขตพื้นที่  อ.ลำสนธิ  อ.ชัยบาดาล และอำเภอโคกสำโรง...
Written on 11/11/2558, 10:00 by LOPPAO
นายกอบจลพบุรีลงพื้นที่มอบแว่นสายตาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง2จุดจำนวน591อัน  นายก อบจ.ลพบุรี  ลงพื้นที่มอบแว่นสายตาให้กับประชาชน ที่ประสบปัญหาทางด้านสายตา ในเขตพื้นที่  อ.เมือง...
Written on 09/11/2558, 16:00 by LOPPAO
นายกอบจลพบุรีและคณะได้ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับพตอสืบพงษ์ภาษยะวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและคณะ  ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ พ.ต.อ.สืบพงษ์ ภาษยะวรรณ   ...
Written on 06/11/2558, 13:00 by LOPPAO
อบจลพบุรีมอบเงินสนับสนุนในการจัดดำเนินงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่65ปี2558สพปลพบุรี1อบจ.ลพบุรี มอบเงินสนับสนุนจำนวนกว่า 500,000 บาท ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต1 ในจัดการดำเนินงาน “งานศิลปหัตกรรมนักเรียน...
Written on 06/11/2558, 09:20 by LOPPAO
ขอเชิญชวนเที่ยวงานทุ่งทานตะวันบานณทุ่งหนองไผ่เหลือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ขอร่วมเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานทุ่งทานตะวันบาน ณ ทุ่งหนองไผ่เหลือง หมู่ที่ 3ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง...
Written on 30/10/2558, 16:00 by LOPPAO
อบจลพบุรีได้จัดทำโครงการเมืองสะอาด2558องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้จัดทำโครงการเมืองสะอาด         เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม 2558...

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผ่นพับแนะนำการจดทะเบียนสถานการค้า...

Written on 04/02/2559, 09:30 by LOPPAO
แผ่นพับแนะนำการจดทะเบียนสถานการค้าและเสียภาษีน้ำมัน ► แผ่นพับแนะนำการจดทะเบียนสถานการค้า และเสียภาษีน้ำมัน ►...

สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง...

Written on 01/02/2559, 15:00 by LOPPAO
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2559กองคลัง » สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2559...

แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่...

Written on 27/01/2559, 16:00 by LOPPAO
แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม12ประการแบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ รายงานประจำวันที่ 26...

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)...

Written on 15/01/2559, 15:30 by LOPPAO
แผนพัฒนาสามปี2559ถึง2561เปลี่ยนแปลงฉบับที่1 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ของ...

การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินง...

Written on 11/01/2559, 14:00 by LOPPAO
2015-10-16-03-38-54ปีงบประมาณ 2559 งบแสดงผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 คลิกที่นี่ งบแสดงผลการดำเนินงาน...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ...

Written on 08/01/2559, 09:39 by LOPPAO
childday2559 วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ขอเชิญชวน ผู้ปกครอง ลุง ป้า น้า อา หอบลูกจูงหลาน...

กองการศึกษาฯ...

Written on 06/01/2559, 15:00 by LOPPAO
กองการศึกษาสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคมปี2558 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม » สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน...

กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง...

Written on 06/01/2559, 11:00 by LOPPAO
กองช่างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคมปี2558 กองช่าง » สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ธันวาคม ปี 2558...

หน่วยตรวจสอบภายใน...

Written on 06/01/2559, 10:00 by LOPPAO
หน่วยตรวจสอบภายในสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคมปี2558 หน่วยตรวจสอบภายใน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เดือน...

กองกิจการสภาฯ...

Written on 05/01/2559, 16:00 by LOPPAO
กองกิจการสภาฯสรุปผลรจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคมปี2558กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ► สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน...

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ...

Written on 05/01/2559, 09:00 by LOPPAO
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ► แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ...

สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง...

Written on 04/01/2559, 10:00 by LOPPAO
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2558กองคลัง » สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2558...

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติรา...

Written on 08/12/2558, 09:00 by LOPPAO
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง ...

บริจาคโลหิตในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระเ...

Written on 03/12/2558, 14:58 by LOPPAO
บริจาคโลหิตในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ88พรรษา  ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการเหล่...

กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง...

Written on 02/12/2558, 13:00 by LOPPAO
กองช่างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายนปี2558กองช่าง » สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน พฤศจิกายน ปี 2558...

กองกิจการสภาฯ...

Written on 01/12/2558, 16:30 by LOPPAO
กองกิจการสภาฯสรุปผลรจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายนปี2558กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง...

เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนา...

Written on 01/12/2558, 15:30 by LOPPAO
เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรีเอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี » คู่มือสำหรับประชาชน...

สำนักปลัดฯ ฝ่ายพัฒนาสังคม...

Written on 01/12/2558, 11:02 by LOPPAO
สำนักปลัดฯฝ่ายพัฒนาสังคมสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายนปี2558สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด...

แจ๋วพาเที่ยว - เที่ยวชมวัง...

Written on 24/11/2558, 16:00 by LOPPAO
แจ๋วพาเที่ยว-เที่ยวชมวังฟังดนตรีเมืองพระนารายณ์ปี2558รายการ แจ๋วพาเที่ยว - เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3...

สำนักปลัดฯ...

Written on 23/11/2558, 13:20 by LOPPAO
สำนักปลัดฯสถานสงเคราะห์ฯสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคมปี2558สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด -...

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี...

Written on 19/11/2558, 10:00 by LOPPAO
การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี2559การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙        ...

สำนักปลัดฯ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง...

Written on 17/11/2558, 09:30 by LOPPAO
สำนักปลัดฯสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคมปี2558สำนักปลัดฯ » สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ตุลาคม ปี 2558...

Big Cleaning Day 2558

Written on 12/11/2558, 10:47 by LOPPAO
bigcleaningday2558"Big Cleaning Day"         องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...

แบบสอบถามปัญหาและความต้องการการพัฒน...

Written on 09/11/2558, 16:30 by LOPPAO
แบบสอบถามปัญหาและความต้องการการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีแบบสอบถาม เรื่อง " ปัญหาและความต้องการการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี "  ...

เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี...

Written on 09/11/2558, 09:30 by LOPPAO
เที่ยวชมวังฟังดนตรีเมืองพระนารายณ์ปี2558"เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์  ประจำปี 2558"      ...

กองช่าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง...

Written on 06/11/2558, 09:30 by LOPPAO
กองช่างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคมปี2558กองช่าง » สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ตุลาคม ปี 2558...

กองแผนฯ...

Written on 05/11/2558, 10:00 by LOPPAO
กองแผนฯสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2558กองแผนและงบประมาณ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เดือน ธันวาคม 2558...

เที่ยวทุ่งทานตะวันบาน...

Written on 04/11/2558, 14:10 by LOPPAO
เที่ยวทุ่งทานตะวันบานที่ตำบลหนองแขมประจำปี-2558งานเปิดฤดูการท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี ประจำปี...

กองแผนฯ...

Written on 04/11/2558, 13:00 by LOPPAO
กองแผนฯสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2558กองแผนและงบประมาณ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เดือน ตุลาคม 2558...

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 27...

Written on 03/11/2558, 16:00 by LOPPAO
โต๊ะจีนลิงครั้งที่27ประจำปี2558Monkey Mobile (โต๊ะจีนเคลื่อนที่) งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 27 ประจำปี...

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Written on 09/02/2559, 13:00 by LOPPAO
ประกาศสอบราคากุมภาพันธ์2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559 ♦♦♦ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ►...
Written on 09/02/2559, 13:00 by LOPPAO
ราคากลางกุมภาพันธ์-2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ เดือน กุมภาพันธ์ 2559...
Written on 04/02/2559, 15:00 by LOPPAO
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างกุมภาพันธ์2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง  ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559♦♦♦ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ►...
Written on 29/01/2559, 16:00 by LOPPAO
ราคากลางมกราคม2559 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ เดือน มกราคม 2559...
Written on 28/01/2559, 14:00 by LOPPAO
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างมกราคม2559 ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ประจำเดือน มกราคม 2559♦♦♦ วันที่ 28 มกราคม 2559 » ผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ....
Written on 26/01/2559, 15:00 by LOPPAO
ประกาศสอบราคามกราคม2559 ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม ปี 2559 ♦♦♦ วันที่ 26 มกราคม 2559 » โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE...
Written on 05/01/2559, 15:00 by LOPPAO
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม2558 ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ประจำเดือน ธันวาคม 2558♦♦♦ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 » ผลโครงการเช่าบ้านเรือนไทย พร้อมอาคารประกอบ...
Written on 24/12/2558, 10:00 by LOPPAO
ราคากลางธันวาคม2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ เดือน ธันวาคม...
Written on 21/12/2558, 10:00 by LOPPAO
ประกาศสอบราคาธันวาคม2558 ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2558 ♦♦♦ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 » โครงการส่งเสริมการการศึกษา...
Written on 02/12/2558, 11:20 by LOPPAO
ประกาศกำหนดตรวจรับงานเดือนธันวาคม2558 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงาน ♦♦♦เดือน ธันวาคม♦♦♦ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 »...
Written on 30/11/2558, 16:10 by LOPPAO
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน2558 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558♦♦♦ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 » ผลโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE...
Written on 30/11/2558, 15:00 by LOPPAO
ประกาศสอบราคาพฤศจิกายน2558 ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2558♦♦♦ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 » ประกวดราคาเช่าบ้านเรือนไทยพร้อมอาคารประกอบ...
Written on 23/11/2558, 16:20 by LOPPAO
ประกาศกำหนดตรวจรับงานเดือนพฤศจิกายน2558 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงาน วันที่ 20 พฤศจิกายน...
Written on 20/11/2558, 16:20 by LOPPAO
ราคากลางพฤศจิกายน2558 ราคากลาง พฤศจิกายน 2558 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 » โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2559 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 »...
Written on 03/11/2558, 13:00 by LOPPAO
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม2558 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ประจำเดือน ตุลาคม 2558♦♦♦ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 » ผลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิวASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0044...
Written on 28/10/2558, 13:30 by LOPPAO
ราคากลางตุลาคม2558 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง (อ้างอิง) ♦♦♦ประจำเดือน ตุลาคม 2558♦♦♦ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 »...
Written on 26/10/2558, 14:30 by LOPPAO
ประกาศสอบราคาตุลาคม2558 ประกาศ ประกวดราคา-สอบราคา ♦♦♦ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2558♦♦♦ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 » จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE...
Written on 18/10/2558, 14:12 by LOPPAO
procurement-result ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ♦♦♦ เดือน กันยายน 2558 ♦♦♦   บันทึกสรุปรวม ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน 2558...
Written on 12/10/2558, 13:30 by LOPPAO
2014-09-11-04-36-08 บันทึกสรุปรวม ประกาศราคากลาง ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2558 ถีง วันที่ 24 กันยายน 2558 ประจำเดือนเมษายน 2558  - โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง...
Written on 19/05/2558, 12:13 by LOPPAO
checkpoint2558 ประกาศองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดลพบรุี กำหนดตรวจรับงาน สรุปรวม ประกาศกำหนดตรวจรับงาน 
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15กันยายน 2558...

จำนวนผู้เข้าชม

526807
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
970
2578
9538
510759
15325
34179
526807
Your IP: 54.146.194.42
Server Time: 2016-02-10 13:32:49

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ - โทรสาร. 036 - 413 822