Black Ribbon
Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม

Written on 28/04/2560, 11:40
อบจ-ลพบุรีจัดอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-ปี-2560องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยณ ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี    ...
Written on 25/04/2560, 15:00
นายสมชาติ-ประสมเพ็ชร์-รองปลัด-อบจ-ลพบุรีและคณะข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช        เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์...
Written on 19/04/2560, 14:40
นางสาวอุมาพร-คลังผา-รองนายกอบจ-ลพบุรี-เป็นประธาน-เปิดโครงการสร้างเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-ประจำปีงบประมาณ-2560        วันที่19 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน...
Written on 18/04/2560, 14:30
อบจ-ลพบุรีจัดอบรมทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานการเงินการคลังพัสดุ”-หัวข้อ-ข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร“ทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานการเงินการคลังพัสดุ”หัวข้อ...
Written on 11/04/2560, 16:25
อบจ-ลพบุรีร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์-ประจำปี-2560        วันที่ 11 เม.ย.2560 เวลา 13.30 น. นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 11/04/2560, 16:20
นางอรพิน-จิระพันธุ์วาณิช-นายก-อบจ-ลพบุรี-เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธโสธรจำลอง-ณ-ที่ทำการหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี          วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี...
Written on 07/04/2560, 10:00
นางสาวผกาทิพย์-บัวดี-ผอ-กองแผนฯ-อบจ-ลพบุรี-ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี-ปี-2560        วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวผกาทิพย์ บัวดี...
Written on 05/04/2560, 14:00
อบจ-ลพบุรี-ร่วมกิจกรรมรณรงค์-ล้างส้วมพร้อมกัน-รับวันสงกรานต์-ณ-สนามกีพระราเมศวรสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ณ สนามกีพระราเมศวร...
Written on 04/04/2560, 14:50
นางอรพิน-จิระพันธุ์วาณิช-นายกอบจ-ลพบุรี-เป็นประธานเปิดโครงการ-ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก-ประจำปี-2560        เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 60 เวลา 09.30 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 31/03/2560, 11:00
นายพรเทพ-ทรัพย์อัมพร-รองปลัดอบจลพบุรีนำข้าราชการในสังกัด-ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์        เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัด...
Written on 28/03/2560, 15:00
รอยพระบาทแห่งความทรงจำ-จ-ลพบุรี-ไทยรัฐนิวส์โชว์รายการ รอยพระบาทแห่งความทรงจำ จ.ลพบุรี || ไทยรัฐนิวส์โชว์ วันที่ 28 มีนาคม 2560 ...จังหวัดลพบุรี...
Written on 28/03/2560, 09:30
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน-ประจำปี-2560-โดยเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน ประจำปี 2560 โดยเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพิษณุโลก        ...
Written on 27/03/2560, 15:30
อบจ-ลพบุรี-ร่วมกับ-กศน-อ-เมืองจังหวัดลพบุรี-มอบใบประกาศนียบัตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมง  ...
Written on 23/03/2560, 15:20
นายกรีฑา-ไพบูลย์-ที่ปรึกษา-นายกอบจ-ลพบุรีนำคณะจากอบจ-ลพบุรีเดินทางมาเพื่อเข้ากราบถวายบังคม-พระบรมศพ-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายกรีฑา ไพบูลย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ...
Written on 22/03/2560, 15:00
อบจ-ลพบุรีจัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2560-ระหว่างวันที่-20-–-22-มีนาคม-2560-ณ-ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-ชั้น-4-และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ-จังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2560 ณ...
Written on 21/03/2560, 09:00
นายสมชาติ-ประสมเพ็ชร์-นำข้าราชการในสังกัด-อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้สด-เนื่องในวันท้องถิ่นไทย-ปี-2560        เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน...
Written on 16/03/2560, 16:00
อบจ-ลพบุรีจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรในพิธีการต่าง-ๆ-ณ-วัดวงทาส-เกาะสวรรค์-ตำบลมหาสอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรในพิธีการต่าง ๆณ วัดวงทาส (เกาะสวรรค์) ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่...
Written on 15/03/2560, 16:20
นางสาวอุมาพร-คลังผา-รองนายกอบจ-ลพบุรี-นำคณะจากอบจ-ลพบุรี-เดินทางมาเพื่อเข้ากราบถวายบังคม-พระบรมศพ-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        วันที่ 15 มีนาคม 2560 นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ...
Written on 14/03/2560, 14:45
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกัน-และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์-ณ-หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม-ปี-2560องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  ...
Written on 10/03/2560, 14:40
อบจ-ลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพในชุมชน-ณ-หอประชุมเทศบาลตำบลสระโบสถ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพในชุมชนณ หอประชุมเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี        ...
Written on 09/03/2560, 14:00
อบจ-ลพบุรีได้จัดส่งชุดซ่อมบำรุงรักษาถนนลาดยางเพื่อเป็นการดูแลถนน-ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ-ลพบุรีฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้จัดส่งชุดซ่อมบำรุงรักษาถนนลาดยาง...
Written on 08/03/2560, 14:00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี-จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมง    ...
Written on 07/03/2560, 14:30
อบจ-ลพบุรีแจกน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน-การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค-อ-โคกสำโรง-จ-ลพบุรี-ปี-2560องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเดินทางไป...
Written on 06/03/2560, 14:00
อบจ-ลพบุรี-ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-สมัยสามัญ-สมัยที่1-ประจำปี-2560อบจ.ลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2560ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี      ...
Written on 27/02/2560, 14:30
ณะผู้บริหารอบจ-ลพบุรีให้การต้อนรับ-คณะศูนย์อนามัยที่-4-สระบุรี-รุ่นที่-4-จำนวน-130-คน-ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ-ณ-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่4สระบุรี ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ...
Written on 22/02/2560, 16:20
นายสมชาติ-ประสมเพ็ชร์-รองปลัดฯ-รักษาราชราชการแทนปลัดฯ-เป็นตัวแทนในการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างอาชีพ-ประจำปี-2560        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นางเยาวภา โคจรนา...
Written on 20/02/2560, 16:15
นางเยาวภา-โคจรนา-ส-อบจ-ลพบุรี-เขต-1-อำเภอชัยยาดาล-เป็นตัวแทนในการเปิด-โครงการส่งเสริมอาชีพภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างอาชีพ-ประจำปี-2560        วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นางเยาวภา โคจรนา...
Written on 16/02/2560, 15:00
คณะผู้บริหาร-ข้าราชการ-พนักงาน-อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีรำบวงสรวง-ถวายราชสดุดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-ณ-พระนารายณ์ราชนิเวศ      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาคเอกชน และ...
Written on 15/02/2560, 10:00
อบจ-ลพบุรี-ร่วมซ้อมใหญ่พิธีรำบวงสรวง-ประจำปี-2560        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาคเอกชน...
Written on 14/02/2560, 09:00
อบจ-ลพบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก-เทศบาลตำบลเกาะยาว-จังหวัดพังงา        นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ...
Written on 08/02/2560, 16:20
อบจ-ลพบุรีออกกำลังกายวันพุธ-8กพ60อบจ.ลพบุรี ออกกำลังกายวันพุธ วันที่ 8 ก.พ.60         วันที่ 8 ก.พ. 60 เวลา 15.30 น. ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 07/02/2560, 10:30
นางอรพิณ-จิระพันธุ์วาณิช-นายก-อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบัสเพื่อนำประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี-เดินทางเข้าเฝ้าฯ-กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ        วันที่ 6 ก.พ.60 นางอรพิณ จิระพันธุ์วาณิช...
Written on 03/02/2560, 15:30
นางอรพิน-จิระพันธุ์วาณิช-นายก-อบจ-ลพบุรี-ร่วมพิธีมอบสิ่งของและมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้        วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 01/02/2560, 16:20
อบจ-ลพบุรีออกกำลังกายวันพุธ-1กพ60        วันที่ 1 ก.พ.60 เวลา 15.30 น. ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกันออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค...
Written on 24/01/2560, 16:00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนำคณะนักเรียนและผู้ปกครองจาก-บ้านม่วงอยู่ประยงค์-วัดเกาะวิมุตตาราม-วัดบ้านลาด-วัดมะค่า-วัดหัวสำโรง-จำนวนกว่า-679-คน-เข้าร่วมทัศนศึกษา-ณ-ซาฟารีเวิลด์       วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นายพจน์ แก้วสวรรค์...
Written on 24/01/2560, 09:00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนำคณะนักเรียนและผู้ปกครองจาก-โรงเรียน-วัดโพธิ์เกษตร-วัดคงคาราม-บ้านบางลี่-อนุบาลท่าวุ้ง-จำนวนกว่า-687-คน-เข้าร่วมทัศนศึกษา-ณ-ซาฟารีเวิลด์        วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายกรีฑา ไพบูลย์...
Written on 23/01/2560, 14:00
อบจ-ลพบุรีนำคณะนักเรียนและผู้ปกครองจาก-โรงเรียน-สิงหฤกษ์ประสิทธิ์-หนองปลาดุก-สมอคอนวิทยา-มุจลินทร์-คลองเม่า-จำนวนกว่า-722-คน-เข้าร่วมทัศนศึกษา-ณ-ซาฟารีเวิ์ลด์        วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายกรีฑา ไพบูลย์...
Written on 23/01/2560, 10:50
อบจ-ลพบุรี-นำคณะนักเรียนและผู้ปกครองจาก-โรงเรียนปากคลองบางคู้-วัดเกตุ-วัดโพธิ์ศรี-วัดหนองมน-บางงา-หนองหลง-ถ้ำตะโก-เขาสมอคอน-จำนวนกว่า-700-คน-เข้าร่วมทัศนศึกษา-ณ-ซาฟารีเวิลด์        วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายกรีฑา ไพบูลย์...
Written on 23/01/2560, 10:00
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์-บำเพ็ญกุศลสตมวาร-100-วัน        เวลา 16.30น. วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 20/01/2560, 13:20
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร-100-วัน        จากนั้นเวลา 09.30น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร...
Written on 20/01/2560, 09:15
อบจ-ลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน-89-รูป-เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร-100-วันองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)      ...
Written on 18/01/2560, 13:00
นายพรเทพ-ทรัพย์อัมพร-รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-นำข้าราชการในสังกัด-ร่วมพิธี-ถวายราชสักการะ-พระบรมฉายาลักษณ์-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช-วันที่-18-มกราคม-2560        นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธี และวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ...
Written on 17/01/2560, 13:00
นายสมชาติ-ประสมเพ็ชร์-นำข้าราชการในสังกัด-ร่วมพิธี-และวางพานพุ่มดอกไม้สด-ถวายราชสักการะ-เนื่องในวัน-พ่อขุนรามคำแหงมหาราช-วันที่-17-มกราคม-2560        นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 11/01/2560, 16:10
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีร่วมกันออกกำลังกายแบบโยคะสมาธิ-โดยอาจารย์อินร์พร-หมวดรบ        วันที่ 11 มกราคม 2559 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีร่วมกันออกกำลังกายแบบโยคะสมาธิ โดยอาจารย์อินร์พร หมวดรบ...
Written on 05/01/2560, 16:00
อบจ-ลพบุรีนำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่สนามกีฬาพระราเมศวร-ทำพิธีไหว้เจ้าที่และศาลตายายประจำปี-2560        เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 5 มกราคม 2560 นายพจน์ แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 30/12/2559, 15:40
นางอรพิน-จิระพันธุ์วาณิช-นายกอบจ-ลพบุรี-เข้าอวยพร-นายภานุ-แย้มศรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี-เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่-2560        นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ คณะผู้บริหาร อบจ.ลพบุรี เข้าอวยพร นายภานุ...
Written on 28/12/2559, 15:35
นายสุวิทย์-ญาณชโลธร-และนายชัยวัฒน์-เจ่าสกุล-ส-อบจ-ลพบุรี-พนักงานร้านโอเคสปอต-และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี-ร่วมกันเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ-ณ-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี        นายสุวิทย์ ญาณชโลธร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อำเภอเมืองและครอบครัว พนักงานร้านโอเคสปอต นายชัยวัฒน์ เจ่าสกุล...
Written on 28/12/2559, 14:40
อบจ-ลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่-ประจำปี-2560-ณ-สถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์ อำเภอชัยบดาล...
Written on 27/12/2559, 10:20
นางอรพิน-จิระพันธุ์วาณิช-นายก-อบจ-ลพบุรี-ร่วมงานวันคนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน-ครั้งที่-4-และวันซาโอริ        วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...
Written on 26/12/2559, 15:30
เสวนา-น้อมรำลึกองค์ภูมิพลมหาราชา-งาน“เที่ยวชมวัง-ฟังดนตรี-เมืองพระนารายณ์-ประจำปี-2560องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี จัดงาน “เที่ยวชมวัง...
Written on 26/12/2559, 10:00
เที่ยวชมวัง-ฟังดนตรี-เมืองพระนารายณ์-ตอน-ชมวัง-ฟังเพลงพระราชนิพนธ์-รัชกาลที่-9-ธ-สถิตในดวงใจนิรันดร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี จัดงาน“เที่ยวชมวัง...
Written on 21/12/2559, 16:00
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ-คณะศูนย์อนามัยที่-4-สระบุรี-จำนวน-3-รุ่น-150-คน-ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ-ณ-สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ คณะศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จำนวน 3 รุ่น 150 คน ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ...
Written on 20/12/2559, 13:00
คณะผู้บริหาร-อบจ-ลพบุรีให้การต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่-4-สระบุรี-จำนวน-3-รุ่น-90-คน-ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับคณะศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จำนวน 3 รุ่น 90 คน ในการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ณ...
Written on 19/12/2559, 11:00
อบจ-ลพบุรีให้การต้อนรับ-คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ-มาตรวจเยี่ยมสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาตรวจเยี่ยมสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี         วันนี้(...
Written on 16/12/2559, 16:30
อบจ-ลพบุรีออกพื้นที่เป่าบ่อบาดาล-เขตพื้นที่-หมู่4-บริเวณวัดเขาเตียน-ในเขตตำบลวังเพลิง        วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้...
Written on 16/12/2559, 16:20
อบจ-ลพบุรีจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธโสธรจำลองขึ้นประดิษฐานหน้าตึก-อบจ-ลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธโสธรจำลองขึ้นประดิษฐานหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร...
Written on 15/12/2559, 10:20
นายกอบจ-ลพบุรีร่วมงานแถลงข่าว“เที่ยวชมวัง-ฟังดนตรี-เมืองพระนารายณ์”ประจำปี-2560นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมงานแถลงข่าว “เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์” ประจำปี 2560         วันที่14 ธ.ค. 59 เวลา...
Written on 09/12/2559, 13:10
อบจ-ลพบุรีร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล-ประเทศไทย-ณ-ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี      ...
Written on 08/12/2559, 16:00
อบจ-ลพบุรีจัดอบรมและเปิดโครงการศูนย์บริหารจัดการ-ขยะอันตรายรวม-ติดเชื้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการอบรมโครงการศึกษาแนวทางเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและ...
Written on 08/12/2559, 10:00
ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีร่วมกันออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค-เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย        วันที่ 7 ธ.ค.59 เวลา 15.30 น. ข้าราชการ และพนักงานของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้าทำ...

Written on 22/05/2560, 10:00
ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน-เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว-จ้างเหมาบริการ-จำนวน-2-อัตรา-อบจ-ลพบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)...

วันวิสาขบูชา...

Written on 08/05/2560, 16:00
วันวิสาขบูชา-ประจำปี2560        วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็น...

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...

Written on 04/05/2560, 16:00
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ปี...

Written on 06/04/2560, 06:10
วันจักรี-chakri-memorial-day-ปี-2560วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 04/04/2560, 15:10
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560-ครั้งที่-3 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ►...

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบปร...

Written on 04/04/2560, 13:00
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2560-ครั้งที่-3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

Written on 01/04/2560, 18:32
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-ปี-2560  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล...

Written on 24/03/2560, 15:00
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง-จำนวน-36-อัตรา-อบจ-ลพบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    ...

โรคจากภาวะอากาศร้อน...

Written on 23/03/2560, 11:30
โรคจากภาวะอากาศร้อนเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว...ดูแลตัวเองด้วยนะผู้ที่ต้องตากแดดหรืออยู่ในอากศร้อน...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 10/03/2560, 15:20
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560-ครั้งที่-2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ►...

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบปร...

Written on 10/03/2560, 15:10
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2560-ครั้งที่-2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่...

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบปร...

Written on 10/03/2560, 15:00
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559ครั้งที่1-รายการกันเงินเพื่อนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ-พ-ศ-2560 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 10/03/2560, 11:40
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-1-รายการกันเงินเพื่อนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ-พ-ศ-2560 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 08/03/2560, 16:00
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-4-ประจำปี-2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ►...

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ...

Written on 08/03/2560, 15:50
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-3-ประจำปี-2559 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ►...

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบปร...

Written on 20/02/2560, 15:00
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ครั้งที่1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ►...

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬ...

Written on 14/02/2560, 16:00
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน-ประจำปี-2560โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี...

การคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่...

Written on 10/02/2560, 10:00
การคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย-รุ่นที่-8ผู้ทรงภูมิปัญญาเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ การคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่...

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาราย...

Written on 09/02/2560, 11:00
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช-และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-ณ-พระนารายราชนิเวศน์        ประชาสัมพันธ์...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 06/02/2560, 15:40
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-8-รายการ-ประกาศ-ณ-วันที่-31-ม-ค-60 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 24/01/2560, 15:20
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-4-รายการ-ประกาศ-ณ-วันที่-24-ม-ค-60 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ...

Written on 20/01/2560, 14:00
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ-อบจ-ตำแหน่ง-ปลัด-อบจ-ลพบุรี-จำนวน-1-อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 05/01/2560, 15:20
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-20-รายการ-ประกาศ-ณ-วันที่-5-ม-ค-60 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

Written on 04/01/2560, 11:45
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่-พุทธศักราช-2560-แก่ประชาชนชาวไทย         เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม...

เปิดรับสมัคร...

Written on 26/12/2559, 10:30
เปิดรับสมัคร-ยุวชนประชาชนประชาธิปไตย-ประจำปี-2560สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับสมัครเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 15-20 ปี...

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ...

Written on 19/12/2559, 10:20
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ-4-รายการ-ประกาศ-ณ-วันที่19ธค59 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ► ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 4...

รู้ทัน “ไข้หวัด”...

Written on 18/11/2559, 11:30
รู้ทัน-“ไข้หวัด”-หนาวนี้ไม่มีป่วยรู้ทัน “ไข้หวัด” หนาวนี้ไม่มีป่วย         เริ่มเข้าฤดูหนาว...

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติรา...

Written on 15/11/2559, 11:10
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ...

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี...

Written on 21/10/2559, 10:00
รายงานผลการปฏิบัติงาน-ประจำปี-๒๕๕๙

การรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจั...

Written on 19/10/2559, 10:25
การรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี-ลงวันที่-28-กันยายน ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง...

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง...

Written on 13/10/2559, 19:20
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-เสด็จสวรรคตแถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต      ...

ขอเชิญร่วมงานบุญ...

Written on 13/10/2559, 09:30
ขอเชิญร่วมงานบุญ-พิธีเททองหล่อพระพุทธโสธรจำลองและพิธีพุทธาภิเษก-ณ-วัดธรรมิกาวาส-ค้างคาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี...

รายงานการรับ-จ่ายเงิน...

Written on 10/10/2559, 15:40
รายงานการรับ-จ่ายเงิน-ประจำปีงบประมาณ-2559รายงานการรับ-จ่ายเงิน ► รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 07/10/2559, 09:00
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 7 ►...

รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ...

Written on 04/10/2559, 14:30
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ-อบจ-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น-ระดับต้น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงา...

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

Written on 03/10/2559, 15:00
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559-ครั้งที่-5 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5 ►...

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Written on 16/05/2560, 15:00
ราคากลางเดือน-พฤษภาคม-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี...
Written on 15/05/2560, 14:40
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ►...
Written on 09/05/2560, 10:00
ประกาศสอบราคาเดือนพฤษภาคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2560...
Written on 04/05/2560, 10:30
ประกาศกำหนดตรวจรับงาน-เดือน-พฤษภาคม-2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงาน ♦♦♦ เดือน พฤษภาคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ►...
Written on 28/04/2560, 16:00
ประกาศกำหนดตรวจรับงาน-เดือน-เมษายน-2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงาน ♦♦♦ เดือน เมษายน 2560 ♦♦♦ - ไม่มี...
Written on 25/04/2560, 11:00
ประกาศสอบราคาเดือนเมษายน2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน เมษายน ปี 2560...
Written on 25/04/2560, 10:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน เมษายน 2560 ♦♦♦ วันที่ 25 เมษายน 2560 ►...
Written on 20/04/2560, 09:00
ราคากลางเดือน-เมษายน-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน เมษายน ปี...
Written on 03/04/2560, 15:00
ประกาศสอบราคาเดือนมีนาคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน มีนาคม ปี 2560...
Written on 29/03/2560, 15:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน มีนาคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 29 มีนาคม 2560 ►...
Written on 08/03/2560, 11:00
ราคากลางเดือน-มีนาคม-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน มีนาคม ปี...
Written on 03/03/2560, 16:00
ประกาศกำหนดตรวจรับงาน-เดือน-มีนาคม-2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงาน ♦♦♦ เดือน มีนาคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 2 มีนาคม 2560 ►...
Written on 28/02/2560, 16:00
ราคากลางเดือน-กุมภาพันธ์-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์...
Written on 17/02/2560, 16:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ♦♦♦ วันที่ 17 กุมภาพันธ์...
Written on 06/02/2560, 15:00
ประกาศสอบราคาเดือนกุมภาพันธ์2560   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560...
Written on 31/01/2560, 15:00
ประกาศสอบราคามกราคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม ปี 2560...
Written on 30/01/2560, 16:00
ราคากลางเดือน-มกราคม-2560  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม ปี...
Written on 19/01/2560, 11:00
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม 2560 ♦♦♦ วันที่ 18 มกราคม...
Written on 29/12/2559, 11:50
ประกาศสอบราคาธันวาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ประกวดราคา สอบราคา ♦♦♦ ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2559...
Written on 27/12/2559, 15:30
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ♦♦♦ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ♦♦♦ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ►...

จำนวนผู้เข้าชม

1100800
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
142
2776
7565
1080834
44911
44944
1100800
Your IP: 107.22.26.172
Server Time: 2017-05-25 04:24:21

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822